Waar is de weg..?

Okwan da ho betekent: Daar is de weg! Wij gebruiken het in onze Travel & Training veelal in figuurlijke zin. Hoe het ook letterlijk consequenties heeft, vertelt deze Blog over de reis van Henk van Ko-Sa Beach Resort, waar we sinds half juli zijn neergestreken, naar AMO Programme, ofwel van Ampenyi naar Abepotia…het zou in 6 uur te doen zijn. …

Vreemdeling

BLOG 1 – VREEMDELING- “’t is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker…” Daar moest ik even aan denken, nu het Sinterklaastijd is en er wat liedjes langskomen. Maar nee, verdwaald zijn de vreemdelingen niet.  De meesten van hen hebben bewust voor Nederland als vluchtland gekozen, want het is hier stukken beter toeven dan in hun land van herkomst. Zoals …

Situatie in juni 2020

In plaats van 3 weken in Nederland zijn we nu al 3 maanden hier. De sector reizen is enorm getroffen door deze corona crisis. Geen mens die er nu over denkt om een verre reis te maken, zeker als de situatie daar slechter is dan in Nederland. Het lijkt erop dat in Nederland het grootste gevaar is geweken, maar er …

Situatie in April 2020

Covid-19 Crisis. Wat een onwerkelijke situatie waarin de hele wereld verkeert, zo onverwachts en zo alles bepalend. Afrika blijft nog grotendeels gespaard, maar als het daar werkelijk uitbreekt, is de ramp niet te overzien…
In Ghana is momenteel een ‘Lock-Down’ in de grote steden Accra, Kumasi en Tema en wordt er flink gecheckt of je wel een permissie hebt om te …