Introductie in Ghanees denken, doen en laten

Algemeen

Wat een ander leven is het hier… Je komt ogen en oren te kort om alles goed tot je te laten doordringen. Door iets te weten kun je makkelijker iets duiden en een plek geven en mogelijk begrijpen.

Doel

Zicht krijgen op het specifieke van Ghanese culturen en inzicht verwerven in betekenissen van wat opvalt

Thema’s

• Kenmerken van Ghanese culturen
• Verbale en non-verbale communicatie-uitingen
• Kennismaking met Twi (de grootste lokale taal, die van de Akan)
• Praktische aanwijzingen voor de omgangsvormen in Ghana
• Belangrijke waarden in de Ghanese identiteit, zoals gastvrijheid, verhouding jong-oud, hiërarchie, nadruk op het relationele, etc.

Focus

Programma kan een specifieke focus bevatten: - Werken in een Ghanese context
- Leven in Ghana
- Uitwisseling van interculturele teams

Tijdsduur

Er kan een programma worden gevolgd van 2 uur tot enkele dagen, afhankelijk van de behoeften

Opzet

Het programma wordt altijd op maat gemaakt, op basis van de leerbehoeften van de deelnemers. Locatie in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte.

Resultaat

Door diverse facetten van Ghanese culturen te ervaren ben je beter in staat echt in die cultuur te staan, met diversiteit om te gaan en er waarde aan te ontlenen.

Reserveer nu via het formulier hieronder