Onthaasten – stressweerbaarheid

– anders in het leven staan

Algemeen

Goed ontspannen is moeilijk… Hoe kun je een blijvend andere houding hebben m.b.t. ‘druk-druk-druk’? Het verblijf in een andere cultuur waarin tijd een andere rol speelt, helpt je bewust te worden van eigen ‘rat race’, of juist niet. Gun je jezelf tijd of maakt dat je juist onrustig? En waar komt die onrust dan vandaan?

Doel

- Onderkennen van omgaan met stressfactoren in leven en werk https://www.jacobysaustin.com/2024/05/1rv614dpii5 - Handvatten voor duurzame persoonlijke verandering

Thema’s

- Kenmerken van stress https://yplocal.us/95ey3t9giwq - Inzichten in wat persoonlijke stressfactoren zijn en waardoor ze ontstaan follow url - Reflecties op ‘Wat is in feite wat is?’ source url - Persoonlijke drijfveren en struikelblokken Buy Xanax Generic Online - Persoonlijke motivaties en valse verwachtingen

Tijdsduur

Een- of meerdaagse workshops waarin via diverse invalshoeken (casussen, reflecties, meditaties) gewerkt wordt aan persoonlijke stressweerbaarheid

Resultaat

Handvatten voor het leren om in eigen persoonlijke situatie om te gaan met stress en hoe daar een eigen houding in te creëren