Personal Coaching

Algemeen

Mijn begeleiding in een Personal Coaching Traject heeft als doel jou als coachee (ondernemer, bestuurder of topmanager) te ondersteunen eigen invulling te geven aan jouw specifieke persoonlijke leiderschapsrol in samenhang met de koers van jouw bedrijf of organisatie. Aan de hand van een eigen geformuleerde coachingsvraag ga jij als coachee aan de slag, waarin diverse wegen worden bewandeld, zowel letterlijk als figuurlijk. go to site Wegen met diverse figuren – om te spiegelen Order Diazepam 20 Mg Wegen langs een afgrond – waarbij gereflecteerd op (eigen) kaders https://www.mtwmag.com/7thtl49o Wegen met ballonnen – waarin ideeën worden centraal staan In alles worden ervaringen gedeeld of een enkele keer verrassende invalshoeken voorgesteld. https://melissasmissteak.com/o5evy9pj Op de achtergrond spelen voortdurend de vragen: https://deepblue.com/0gapnyj6zh Ben je wie je wilt zijn? Doorgaan of een andere weg inslaan?

Doel

Reflectie op eigen werk en persoonlijk leven om aan de hand van een eigen coachingsvraag te veranderen en in die richting met volle moed door te gaan

Voorbeelden van coaching vragen

https://naturallyequine.com/2023/11/ygcmkwc Ten aanzien van Werk: enter site a. Hoe en welke prioriteiten kan ik stellen in mijn werk? https://www.woolcan.net/n7grpga5 b. Hoe kan ik mij opstellen en omgaan met medewerkers? https://vaidosaefeminina.com/index.php/7p893dmo c. Hoe kan ik in Veranderend leiderschap gestalte geven? https://mybeautybunny.com/1gn3nwgw7mp d. Hoe kan ik mijn managementfunctie evenwichtig combineren met inhoudelijke bezigheden? https://www.nnhopes.org/nnh-blog/4m98bk65m e. Op welke wijze kan ik ‘eigen tegenspraak’ regelen? https://palmlabsadhesives.com/kik2wqmzt Buy Real Valium Online Uk go to link Ten aanzien van Leven: https://www.woolcan.net/biyv2bt59 f. Hoe kan ik meer zelf bepalen over ‘waar ik voorga’ én ‘waar ik voor sta’? click g. Waarin kan ik mijn ambitie tot zelfontplooiing (beter) ontwikkelen? https://londonorienteering.co.uk/2023/11/rfkbdsq h. Hoe kan ik beter omgaan met stress? watch i. Hoe kan ik mijn eigenheid bewaren in de rol die mij is opgedragen? https://clikealo.com/i0d4kt72ch j. Hoe kan ik ‘Leren aan het leven’ organiseren? https://naturallyequine.com/2023/11/foeqsotco9d k. Welke plannen kan ik maken voor na mijn pensioen?

Methodiek

Tijdsduur + Organisatie

Het coaching traject bestaat uit Sessies van 1,5 - 2uur. Er is een principeafspraak over het aantal keren voor ‘on-track’ te zijn. Dit kan variëren vanC 5 tot ongeveer 10. In ieder geval maken we na elke driemaal een ‘pitstop’ met de voornaamste reflectie of we verder komen, of er voldoende wordt geleerd. Het is ‘Go-or-No-Go’ moment. Tussentijds kan de route ook worden verlegd, mocht dat nodig zijn. Samen wordt het traject aangepast, mocht dat nodig zijn. Na elke ‘tocht’/sessie kunnen er actiepunten zijn. In ieder geval wordt een reflectieverslag in het daarvoor bestemde ‘logboek’ geschreven en daarnaast notities van onderwerpen waarover verder nagedacht wil worden.

Structuur

Om structuur aan te brengen in de wegen die we gaan tijdens een coaching sessie volgen we een aantal richtingswijzers: Buy Diazepam Eu o Terugblik met punten uit logboek get link o Vaststelling doel en agenda o Bespreking
o Conclusies en acties
o Vooruitblik op volgende sessie

Finish

• Aan het eind van het traject wordt teruggekeken naar de gegane routes. Wat heeft het opgeleverd? Wat ligt er nog open voor de toekomst.
• In ieder geval vindt er aan het eind een gepaste huldiging plaats.