Team Coaching

Algemeen

Mijn begeleiding in een Team Coaching Traject heeft als doel een Team te ondersteunen eigen invulling te geven aan de taken en rollen van individuele teamleden met het oog op een effectief functionerend team die hun doelen kunnen bereiken. Ik ben geen doorsnee TeamCoach die praatsessies begeleidt. In mijn zogenaamde TALS (Team Actief Leer Sessies) staan twee belangrijke werkingsprincipes centraal: participatie en ervaringsleren. Participatie houdt in dat ieder actief betrokken is bij alles wat er gebeurt. Actief zijn betekent voor mij meer dan zitten en je hersenen aan het werk houden. Het is hoofd, hart en handen, meedoen met alles wat en wie je bent. Iedereen kan op zijn eigen manier meedoen. https://www.jacobysaustin.com/2024/05/ixx951rkva8 https://grannysglasses.com/?p=w8ymyju2k Ervaringsleren: mensen leren het beste uit ervaring. Daarom worden alle teamopdrachten gebaseerd op wat er al is. Teamleden worden aangemoedigd ervaringen te delen, verbanden te leggen tussen wat er is en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Aan de hand van concreet geformuleerde coachingsvraag of -vragen gaat het Team aan de slag en volgen wegen die van toepassing zijn. Teams worden effectiever als ze tijd besteden aan het vinden van hun beste route. Een gids kan daarbij goed van pas komen. Die gids ben ik als Teamcoach

Doel

Reflectie op Teamwork en te komen op effectieve Teamontwikkeling

Onderwerpen follow

Er is geen eenduidige route voor Teamontwikkeling. Er zijn wel richtingwijzers, zoals https://thegreathighway.com/6a3g3pu6j - Teamperformance source - Teambuilding follow url - Teamrollen Order Prescription Xanax - Critical Incidents

Tijdsduur + Organisatie go site

Teamcoaching Traject bestaat uit afgesproken Sessies die kunnen variëren van 3 – 7 uur, afhankelijk van Coachingsvraag en Thematiek Er is een principeafspraak over het aantal keren voor ‘on-track’ te zijn. Dit kan variëren van 2 tot ongeveer 6. In ieder geval maken we tekens een ‘pitstop’ met de voornaamste reflectie of we verder komen, of er voldoende wordt geleerd. Tussentijds kan de route ook worden verlegd, mocht dat nodig zijn. Samen wordt het traject aangepast, mocht dat nodig zijn.

Resultaat

Bepaling van het Team of ze de goede dingen doen èn of ze de dingen goed doen Ambitie voor verdere Teamontwikkeling